Ohita navigaatio

Kohti valtuuston kokousta

OAO:n hallitus valmistautui OAJ:n valtuuston kokoukseen yhdessä valtuustoryhmän kanssa. Saimme myös puheenjohtaja Olli Luukkaisen selostuksen neuvottelutilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Neuvottelujohtaja Petri Lindroosin ja puheenjohtaja Päivi Koppasen kanssa kerrattiin sitä, miten tavoitteet ammatillisten osalta asetetaan. Esillä olivat tällä hetkellä kentältä nousseet asiat, joihin tarvitaan korjausta.

Tulo- ja palkkapoliittisia tavoitteita priorisointiin. OAO:n palkkatyöryhmä oli valmistellut hallitukselle OAO:n kenttää koskevien tavoitteiden priorisoinnin. Hallitus hyväksyi työryhmän työn. Tavoitevalmistelu jatkuu kuitenkin edelleen. OAJ:n hallitus päättää tavoitteista joulukuussa.

Hallitus otti kantaa toisen asteen ammatillisten perustutkintojen osaamisen arviointikriteereihin, joihin on tulossa muutoksia.

OAO:n hallitus oli kuuntelemassa kansliapäällikkö Anita Lehikoisen selostusta hallitusohjelman linjauksista ja niiden toteuttamisesta hallituskauden aikana. Lehikoinen vastasi osallistujien kysymyksiin esimerkiksi korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämisestä. Hän totesi, ettei suunniteltua lisäystä pystytä tekemään nykyrahoituksella.

OAO:n hallitus kokousti 29.-30.10.2019 Akavatalossa.

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.10.2020

OAO työvaliokunta 12.10.2020

Tapahtuma | 26.10.2020

OAO hallitus 26.10.2020

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.