Ohita navigaatio

KSOLLI ry

KSOLLI ry on Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n alainen valtakunnallinen OAO-piirin jäsenyhdistys, jonka kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toiminta-alue on koko maa.

Liiton tarkoituksena:

  • edistää kielihäiriöisten, aisti- ja liikuntavammaisten sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden/opiskelijoiden opetuksen kehitystä maassamme
  • valvoa täysivaltaisten jäsentensä palkallisia ja sosiaalisia etuja sekä palvelussuhteen ehtoihin liittyviä kysymyksiä

Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys

  • huolehtii jäsenistönsä edunvalvonnasta mm. tehden esityksiä ja antaen lausuntoja
  • aktivoi jäsenistöä yhdistystoimintaan sekä tarjoaa mahdollisuutta verkostoitua
  • kannustaa jäsenistöään hankkimaan tietoa edunvalvontaan liittyvistä asioista
  • tarjoaa jäsenilleen monipuolista, työhyvinvointia edistävää kulttuuri-, liikunta- ja muuta virkistystoimintaa sekä
  • julkaisee jäsenlehteä ja ylläpitää liiton verkkosivuja

Jäsenet

Liiton täysivaltaisena jäsenenä pidetään jokaista Valteri- koulun toimipisteessä opettajana palkansaaja-asemassa työskentelevää henkilöä, joka on suorittanut säädetyt jäsenmaksut. Jäseneksi voidaan hyväksyä perinteisten opettaja-, rehtori- ja johtajatehtäviä tekevien lisäksi myös muita opetustoimeen liittyviä tehtäviä (esim. hallinto, suunnittelu ja tutkimus) hoitavia.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri – VALTERI- koulu

Valteri tarjoaa oppilaille ja heidän perheilleen sekä kasvatus- ja opetushenkilöstölle tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Palveluistamme hyö­tyvät yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevat lapset ja nuoret. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni oppilas voi käydä koulua omassa kotikunnassaan ja lähikoulussaan. Tukijaksot ja ohjauskäynnit, konsultoinnit, arvioinnit, koulutukset, työnohjaus, valmennus ja monet asiakkaan tilanteeseen räätälöitävät ohjauspalvelut täydentävät kuntien omaa toimintaa. Valteri koordinoi myös vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston eli VIP-verkoston toimintaa.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Koulumme tarjoaa oppilaspaikan erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä mahdollisuuden opiskella ja saada oppimista tukevaa kuntoutusta koulupäivän aikana. Valteri-koulun koulupaikka on tarkoitettu erityisen tuen piirissä oleville oppilaille, joiden koulunkäyntiä ei jossakin koulupolun vaiheessa voida toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla omassa kotikunnassa. Tänä lukuvuonna koulussamme on 342 vakituista oppilasta, sekä lisäksi suuri joukko tukijaksolla käyviä oppilaita. Valteri-koulun toimipisteet ovat Jyväskylässä (Onerva), Oulussa (Tervaväylä), Kuopiossa (Mäntykangas), Mikkelissä (Mikael) ja Helsingissä (Ruskis ja Skilla).

Valterin opettajien toimenkuva on hyvin moninainen.  Suurin osa jäsenistämme toimii erityisluokanopettajina esiasteelta 10. luokkaan saakka. Erityisluokanopettajien lisäksi toimipisteissämme työskentelee koulun oppilaiden kanssa aineenopettajia ja muutama avustava opettaja. Luokkamuotoinen opetustyö koulussa on vain yksi osa opettajiemme työtä. Valteri-koulussa työskentelee erityisluokanopettajien, aineenopettajien ja avustavien opettajien lisäksi ohjaavia opettajia, joiden työpanos suuntautuu ohjauspalveluiden toteuttamiseen Valterista ulospäin.  Monimuotoiset ohjauspalvelut kohdistuvat oppilaaseen, hänen perheeseensä sekä lähikouluissa tai verkostoissa työskenteleviin ammattilaisiin.

Jäsenistömme työtehtävät vaihtelevat työn vaativuuden, asiantuntijuuden ja erilaisten tehtävien vuoksi huomattavasti toisistaan. Opettajien on jatkuvasti kouluttauduttava ja erikoistuttava, osattava konsultoida esim. kuntien perusopetuksen henkilöstöä. Työ vaatii mm. matkustamista, monialaista yhteistyötä ja verkostoitumista inkluusioperiaatteen toteuttamiseksi.

Työ on henkisesti kuormittavaa ja jatkuvan työmäärän lisääntymisen vuoksi edunvalvonta on haastavaa.

 

Arto Ollila
puheenjohtaja
KSOLLI ry

ksol.fi

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.10.2020

OAO työvaliokunta 12.10.2020

Tapahtuma | 26.10.2020

OAO hallitus 26.10.2020

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.