Ohita navigaatio

Ammatillisen koulutuksen opettajan työaika

KT:n työmarkkina-asiamies Mervi Petäsnoro pohti blogissaan 24.8. ammatillisen koulutuksen opettajan työaikaa. Hän nosti esiin opettajan hallinnollisten tehtävien määrän ja niiden vaikutukset opetukseen ja ohjaukseen. Mainitut tehtävät sekä toimimattomat ja jatkuvasti päivittyvät hallinnolliset tietojärjestelmät vievät opettajan työajasta luvattoman suuren osan. Oppivelvollisuusikäisten poissaoloista aiheutuvat toimenpiteet lisääntyvät ja yhteistyö huoltajien kanssa vie oman osansa aikaresursseista.

Opetuksen laatuun vaikuttaa opettajan ammattitaito. Opetusmateriaalin puuttuessa on sitä tuotettava itse, materiaalia on säännöllisin välein päivitettävä ja pedagogisia toteutustapoja on kehitettävä. Monet opettajat kertovat, että oman opetuksen suunnitteluun ei jää aikaa.  Riittämättömyyden tunne ja kiire vaikuttavat opetuksen laatuun ja työhyvinvointiin.

Petäsnoro nostaa esiin haastavuuden suunnitella opettajalle 1500 tunnin tarkoituksenmukainen kokonaisuus.  Opettaja on kuitenkin itse oman työnsä asiantuntija ja osaa määrittää työnsä toteuttamistavat tarkemmin kuin Petänoron mukaisesti työnantaja. Samalla on hyvä muistaa, että työehtosopimukset velvoittavat tekemään suunnittelun yhteistyössä opettajan kanssa.

Sitomaton työaika vaihtelee 17-43 prosentin välillä. Siirtymäsäännösten ymmärtäminen vaatii ammatillisen koulutuksen historian tuntemista. 43 prosentin sitomaton työaika on vain pienellä osalla liiketalouden opettajia. Pelkkä teoriaopetus, kuten äidinkieli, vaatii enemmän suunnitteluaikaa kuin työsaliopetus sillä luettavia ja arvioitavia tehtäviä on enemmän. Uusilla opettajilla sitomaton työaika on vähintään 25 %, joskin työaikaa tulee edelleen varata todellisen tarpeen mukaisesti.

Opiskelijoilla on oikeus saada pätevän opettajan antamaa opetusta ja ohjausta. Keskeinen rooli tässä asiassa on maan hallituksella, opetusministeriöllä ja koulutuksen järjestäjillä. Annettujen resurssien rajoissa me opettajat haluamme tehdä työmme hyvin. Opettajien työssä jaksamiseen ja opiskelijoiden kohtaamiseen liittyvät ongelmat johtuvat suurelta osin ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkauksista vuosina 2011-2018 sekä reformin yhteydessä tehdyistä yli 20 % leikkauksista opetuksesta.

Blogissa mainittu opettajarekisteri ei vaikuta opettajien ajankäyttöön. Se takaisi ajantasaisen ja luotettavan tiedon kelpoisista opettajista ja opettajatarpeesta.

Laadukas opetus on välttämättömyys sillä se palvelee opiskelijoita, yhteiskuntaa, työelämää, opetuksen ja koulutuksen järjestäjää sekä päättäjiä.

Lauri Hietalahti, OAO:n puheenjohtaja

Jaana Antila, OAO:n 1. varapuheenjohtaja

 

Työmarkkina-asiamies Mervi Petäsnoron kirjoitus Mihin ammatillisen koulutuksen opettajan työaikaa halutaan käyttää? löytyy oheisesta linkistä:

https://www.amke.fi/ajankohtaista/blogi/kirjoitus/mihin-ammatillisen-koulutuksen-opettajan-tyoaikaa-halutaan-kayttaa.html

Tapahtumat

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.