Ohita navigaatio

Miten OAJ:ssä tehdään päätöksiä?

Some-viestinnässä on kyseenalaistettu OAJ:n päätöksenteko: Miksi valtuusto ei ole päättänyt yksityiskohtaisesti jostakin asiasta? Päättävätkö OAJ:ssa vain joku tai jotkut. Miksi ei ole kysytty juuri minulta?

Kaikki lähtee OAJ:n jäsenistä ja jäsenyhdistyksistä.

Joka neljäs vuosi OAJ:n jäsenet valitsevat valtuuston. Valtuuston koko on 150 valtuutettua. Meillä OAJ:n ammatillisilla opettajilla on yhteinen valtakunnallinen vaalipiiri, josta valitaan 31 valtuutettua. Nämä muodostavat OAO:n valtuustoryhmän.

Valtuusto linjaa OAJ:n toimintaa. Valtuusto ei tee yksityiskohtaisia päätöksiä esimerkiksi tavoiteasetannasta vaan linjaa tavoiteasetantaa.

OAJ:n valtuusto valitsee hallituksen. Hallitus valitsee itselleen valmisteluelimet, joista tärkeimmät ovat tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta, koulutuspoliittinen toimikunta sekä järjestö- ja viestintätoimikunta.

Tätä jakoa mukaellen olen saarnamatkoillani ympäri Suomea kertonut myös edunvalvonnan jakautumisesta edellä mainittuihin kolmeen jalustaan:

Tulo- ja palkkapolitiikka määrittää ne ehdot, joilla teemme opetusalan töitämme. Tähän sisältyy mielestäni myös työsuojelu sekä työhyvinvointi.

Koulutuspolitiikassa vaikutamme niihin koulutuspoliittisiin päätöksiin, jotka myöhemmin sitovat meitä. Koulutuspoliittisista päätöksistä tuoreimmassa muistissa lienevät varhaiskasvatuslaki, ammatillisen koulutuksen ”reformilaki” sekä lukiokoulutuksen ja korkeakoulujen rahoitussäädösten uudistaminen.

Järjestöpolitiikassa pyrimme muodostamaan järjestörakenteen sellaiseksi, että se parhaiten vastaisi edunvalvonnan tarpeisiin. Viestintä on kaikessa mukana.  ”Jos et viesti, et ole olemassa!”

Minusta koulutuspoliittinen toimikunta on eri nyansseineen laaja-alaisin isoista toimikunnista. Tietenkin minulla saattaa olla ”oma lehmä ojassa”, sillä kaudella 2018-2020 olen ko. toimikunnan puheenjohtaja. Olen aikoinaan ollut jäsenenä myös tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa. Kokemukseni järjestö- ja viestintätoimikunnan työstä perustuu toimikunnan esityslistojen, liitteiden ja pöytäkirjojen lukemiseen sekä keskusteluihin asiaan vihkiytyneiden kanssa.

Työryhmät valmistelevat asioita OAJ:n toimiston johdolla toimikunnille.  Tärkeimmät koulutuspoliittisen toimikunnan valmistelutyöryhmät ovat aikuiskoulutustyöryhmä, tälle kaudelle vasta perustettu uusi korkeakoulutyöryhmä sekä pedagoginen toimikunta. Korkeakoulutyöryhmä valmistelee asioita myös tulo- ja palkkapoliittiselle toimikunnalle.  Työhyvinvointityöryhmän asioita vievät eteenpäin kaikki toimikunnat.

Lisäksi niin OAJ-YSI kuin OAJ:n ammatilliset opettajat yhdistyksenä sekä eri valtakunnalliset yhdistykset käsittelevät tahoillaan jäseniltä tulleita asioita.

Siis, ennen kuin jäsenten edustajilleen esittämät asiat tulevat OAJ:n hallituksen päätettäväksi, on asiat prosessoitu monen mankelin läpi.  Joskus sekä ministeriö että opetushallitus pyytävät lausuntoa niin pikaisella aikataululla, että aikataulussa pysyminen vaatii nopeaa toimiston valmistelua ja keskustelua asiaa läheisesti koskettavien toimijoiden kanssa.

Jouko Karhunen
puheenjohtaja
Ammatilliset opettajat AO ry

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.12.2023

OAO työvaliokunta 5.12.2023

Tapahtuma | 18.1.2024

OAO hallitus 18.1.2024

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.