Ohita navigaatio

OAO:n vaikuttavuudesta

Olen toiminut pitkään mukana edunvalvonnassa SKOn, OAO:n ja OAJ:n rakenteen eri toimielimissä. Olen siis kokenut myös ammatillisten opettajien järjestäytymisen muutoksia ja niiden haasteita, joten uskallan olettaa, että olen kokenut järjestökettu.

OAJ:n ammatilliset opettajat, OAO, edustaa kaikkien ammatillisten valtakunnallisten yhdistystensä jäseniä. Olemme OAJ:n toiseksi suurin jäsenryhmä, joten äänemme tulisi siis kuulua ja vaikutusvaltamme näkyä melko selkeästi OAJ:n monimutkaisissa rakenteissa, myös alueellisella ja paikallistasolla.

Meidän tulisi näkyä ulospäin yhteneväisenä ryhmänä, jotta saisimme tehokkaammin edistettyä ammatillisten opettajien asioita. Siksi minusta olisi aika ajoin hyvä muistutella itseämme siitä, että etenkin me, jotka olemme vaikuttamassa OAJ:n valtuustossa, hallituksessa, toimikunnissa tai työryhmissä, tai toimimme aktiiveina OAO:n eri instansseissa, olemme jokainen kaikkien ammatillisten opettajien ääniä ulospäin, emme pelkästään oman taustaryhmittymämme. Tämä toimintamalli jalkautuisi varmaan paremmin kauttamme myös paikalliseen edunvalvontaan ja järjestötoimintaan.

Sopimukset ovat muotoutuneet sekä ammattikorkeakouluissa että toisella asteella melko saman sisältöisiksi edustamillamme koulutusaloilla. Ei ole enää omia, erillisiä sopimusliitteitä, joita jokaisen ryhmän tulisi hampaat irvessä viimeiseen asti puolustaa. Meidän tulisi panostaa entistä vahvemmin erityisesti koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen OAJ:n ja suoraan OAO:n kautta. Meillä ei oikein ole varaa jäädä muiden ryhmittymien jalkoihin. Viime vuosina on turhan usein tuntunut siltä, etteivät koulutuspoliittiset ratkaisut ja tulokset ole ammatillisen koulutuksen osalta olleet kovin mairittelevia.

OAJ:n valtuuston ammatillisessa valtuustoryhmässä yhteistyömme näkyy ehkä kaikkein selkeimmin. Yhteisesti valmistellut puheenvuorot ja yhtenä rintamana esiintyminen nostaa imagoamme. Siksi tämän saman toivoisi näkyvän paremmin myös esim. OAO:n sisäisessä työskentelyssä. Meidän tulisi luoda entistä parempi toimintamalli, jossa tarkasteltaisiin toimintaamme kriittisen kokonaisvaltaisesti ja suunniteltaisiin mm. yhteisiä sidosryhmätapaamisia vaikuttamisen kehittämiseksi. Viestinnällämme on myös iso merkitys siinä, millaisena OAO ja sen ammatilliset jäsenet nähdään. Sen vuoksi selkeän suunnitelman tekemistä sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään kannattaisi kehittää.

Ulla Kangasniemi
puheenjohtaja
Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat SKO ry

Tapahtumat

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.