Ohita navigaatio

Täysi Tiimi vahvistuu

Ammattikorkeakouluissa on yhä merkittävämpi joukko työntekijöitä erilaisissa tutkimus- ja asiantuntija- sekä esihenkilötehtävissä opettajien lisäksi. OAJ on koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja ajava järjestö. Vahvistamme jäsenkuntaa Täysi Tiimi -kampanjalla koska vaikuttavan edunvalvonnan edellytys on korkea järjestäytymisaste.

OAJ on yksityisen opetusalan suurin työntekijöitä edustava järjestö. Tällä hetkellä noin puolet yksityisellä opetusalalla työskentelevistä noin 24 000 henkilöstä on järjestäytynyt OAJ:hin.

On tärkeää, että mahdollisimman moni korkeakoulutettu tutkimus-, kehittämis-, innovaatio-, ja opetustehtävissä toimiva järjestäytyy ja kuuluu järjestöön, joka voi ja osaa aidosti neuvotella sopimuksista. Kattava ja yhdenmukainen järjestäytyminen mahdollistaa kaikkien alalla työskentelevien korkeasti koulutettujen akavalaisten työolojen ja -ehtojen valvonnan ja kehittämisen tasapuolisesti.

Tukena luottamusmies ja vahvan neuvottelujärjestön juristit

Toisin kuin usein luullaan, luottamusmies ei joka tilanteessa edusta kaikkia henkilöstöön kuuluvia, eikä edes kaikkien liittojen jäseniä. Yksityisellä opetusalalla vain OAJ:lla on työehtosopimukseen perustuva oikeus valita luottamusmiehiä. Siksi vain OAJ:n jäsenillä on oikeus luottamusmiesten palveluihin. OAJ:n luottamusmiehet osallistuvat vuosittain lukuisiin OAJ:n järjestämiin koulutuksiin ja he tuntevat työelämän lainsäädäntöä sekä työehtosopimukset.

Koosta on apua myös kiistatilanteessa

Koulutussektorin muutoksessa on yhä merkityksellisempää, onko järjestöllä mahdollisuutta tukea neuvotteluita myös taloudellisesti. Lakkoon ja muihin järjestöllisiin toimiin täytyy olla myös käytännössä varaa, pelkkä puhe ei riitä.

OAJ:n talous on kestävällä pohjalla ja järjestöllä on erittäin vahva lakkovarallisuus. Tarvittaessa OAJ:lla ja sen jäsenillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaviin järjestöllisiin toimiin sopimusneuvottelujen tueksi ja vauhdittamiseksi. Siitä meillä on näyttöä keväältä 2022. OAJ on myös vahva paikallinen toimija, sillä jokaisessa oppilaitoksessa on aktiivinen jäsenyhdistys, joka toteuttaa työnantajakohtaista jäsenten edunvalvontaa ja järjestää jäsenilleen myös muuta toimintaa.

Haluatko vaihtaa jäsenyytesi OAJ:hin työttömyysturvasi katkeamatta, ja olla mukana oppilaitoksesi edunvalvontatoiminnassa? Kiinnostuitko työehtojen kehittämisestä esimerkiksi TKI-työntekijöiden tai hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta?

Linkki: Liity jäseneksi!
https://www.oaj.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

Linkki: Täysi Tiimi lisätietoa
https://www.oaj.fi/kampanjat/taysitiimi/

OAJ vaikuttaa

Me OAJ:ssä kehitämme korkeakoulujen työehtosopimuksia ja työoloja sekä koulutus-, tiede- ja innovaatiopolitiikkaa jäsenten ääntä kuunnellen.

Järjestössämme on kymmenien vuosien kokemus alan sopimusten neuvottelemisesta ja soveltamisesta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Järjestön juristeilla on vahvaa osaamista riitatilanteiden käsittelystä.

Toteutamme säännöllisesti tutkimus- ja koulutuskenttää koskevia tutkimuksia ja kyselyjä sekä panostamme alan työhyvinvointiin. Järjestömme palveluksessa on merkittävä määrä erityisasiantuntijoita, jotka tukevat jäseniä vaikuttamistyöllä ja koulutuksilla. Tunnemme hyvin myös IPR-oikeuksiin liittyvät kysymykset. Järjestö tukee työhyvinvointia muun muassa jakamalla rahaa omasta työhyvinvointirahastostaan oppilaitoksissa ja yhdistyksissämme tehtävään työhön.

Olemme mukana eri ministeriöiden hallinnoimissa työryhmissä, joissa valmistellaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioasioita mm. korkeakoulujen rahoitusta. Otamme vahvasti kantaa ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin kysymyksiin ja vaikutamme vahvasti mm. ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Tapahtumat

Tapahtuma | 5.12.2023

OAO työvaliokunta 5.12.2023

Tapahtuma | 18.1.2024

OAO hallitus 18.1.2024

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.