Ohita navigaatio

OAO:n työryhmät

OAO:n hallitus valitsee edustajat työryhmiin hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä. Työryhmien toimikausi on sama kuin hallituksen.

2. asteen ja aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen työryhmä (AVATA) ja AMK-työryhmä kokoontuvat yleensä hallituksen kokouksen yhteydessä.

Viestintätyöryhmä kokoontuu mm. ennen OAJ:n järjestö- ja viestintätoimikunnan kokousta.

Muut työryhmät kokoontuvat tarvittaessa.

OAO:lla on myös edustajia OAJ:n hallituksessa ja toimikunnissa.

OAO:n työryhmät 

AVATA– (2. asteen ja aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen) työryhmä

Puheenjohtaja Arto Anetjärvi, varapuheenjohtaja Tapio Lindfors

AMK-työryhmä

Puheenjohtaja Heidi Savolainen, varapuheenjohtaja Esa Salmikangas

Viestintä

Viestintä Jaana Antila

Työvaliokunta

Puheenjohtaja Lauri Hietalahti

Palkkatyöryhmä

Puheenjohtaja Lauri Hietalahti

Työryhmässä ovat edustettuna kaikki OAO:n yhdistykset