Ohita navigaatio

OAO:n työryhmät

OAO:n hallitus valitsee edustajat työryhmiin hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä. Työryhmien toimikausi on sama kuin hallituksen.

2. asteen ja aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen työryhmä (AVATA) ja AMK-työryhmä kokoontuvat yleensä hallituksen kokouksen yhteydessä.

Viestintätyöryhmä kokoontuu mm. ennen OAJ:n järjestö- ja viestintätoimikunnan kokousta.

Muut työryhmät kokoontuvat tarvittaessa.

OAO:lla on myös edustajia OAJ:n hallituksessa ja toimikunnissa.

OAO:n työryhmät

AVATA– (2. asteen ja aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen) työryhmä

Puheenjohtaja Anna Hoffrén

AMK-työryhmä

Puheenjohtaja Jari Jokinen

Viestintätyöryhmä

Puheenjohtaja Birgitta Mannila

Työvaliokunta

Puheenjohtaja Päivi Koppanen

Palkkatyöryhmä

Puheenjohtaja Päivi Koppanen

Työryhmässä on edustettuna kaikki OAO:n yhdistykset

OAO:n opettajankoulutustyöryhmä

Puheenjohtaja Birgitta Mannila