Ohita navigaatio

Hyvää lukuvuoden alkua!

OAO:n hallitus keräsi Rinteen hallituksen hallitusohjelmasta OAO:n jäsenkuntaa koskevat linjaukset. Niiden toteutumiseen OAO vaikuttaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

OAO:n hallitus on nostanut yhdeksi kärkihankkeeksi ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämisen. Kokouksessa perustettiin työryhmä, joka valmistelee aiheeseen liittyviä asioita hallitukselle. Ryhmässä ovat mukana myös OAJ:n opettajankoulutustyöryhmässä toimivat OAO:n edustajat.

OAJ aloitti syyslukukauden alusta työhyvinvoinnin lukuvuoden. Siihen liittyy työantajille esitettävä työhyvinvointihaaste. OAO:n hallitus toivoo, että paikalliset ja alueelliset toimijamme haastavat omia työantajiaan toteuttamaan teemavuotta ja vastaamaan työhyvinvointihaasteeseen. Mukaan voi lähteä koko vuoden.  Työhyvinvoinnin lukuvuosi

OAO:n hallitus jatkoi tavoiteasettelua seuraavalle neuvottelukierrokselle. Päätettiin, että OAO:n palkkatyöryhmä kokoontuu lähiaikoina täsmentämään ja priorisoimaan tavoitteita. Kentän ääntä on kuultu esimerkiksi vuosityöajan kehittämishaasteissa. Työryhmässä ovat edustettuina kaikki OAO:n valtakunnalliset jäsenyhdistykset.

OAO:n hallitus aloitti syyskauden kokoustamalla 15. elokuuta Akavatalolla.

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.10.2020

OAO työvaliokunta 12.10.2020

Tapahtuma | 26.10.2020

OAO hallitus 26.10.2020

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.