Ohita navigaatio

Jatkuva oppiminen, vuosityöaika ja AMK

OAO:n hallitus valmistautui valtuustoryhmän kanssa OAJ:n kevätvaltuuston kokoukseen.  Jatkuva oppiminen ja sen tuomat haasteet ammatillisille opettajille nousivat yhdeksi pääteemaksi, koska nimenomaan ammatilliset opettajat toteuttavat koulutusta aikuisille. Vuosityöajasta sekä ammatillisissa oppilaitoksissa että AMK:ssa puhuttiin myös paljon. Keskustelu oli rauhallista ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Pohdittiin sitä, miten järjestelmiä pitää kehittää tulevilla neuvottelukierroksilla. Yksityiskohtaisia tavoitteita ei kuitenkaan viedä valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston rooli on linjata isoja asioita. VES/TES-tavoitteiden reitti kulkee OAO:sta tulo- ja palkkapoliittiseen toimikuntaan ja sieltä OAJ:n hallituksen päätettäviksi.

Saimme  erinomaisen katsauksen puheenjohtaja Luukkaiselta maan tulevan hallitusohjelman rakentumisesta. Kasvatus, koulutus ja tutkimus on nostettava kärkiteemoiksi. OAJ:ssa valmistellut eduskuntavaalitavoitteet ovat käytössä OAJ:n hallitusohjelmavaikuttamisessa. Valtuustoryhmän kokouksessa ja jo ennen eduskuntavaaleja ymmärsimme, että ammattikorkeakoulut eivät nouse jostain syystä esille tärkeänä ja kehitettävänä kohteena poliitikkojen puheissa. Ammatillisen koulutuksen ahdingon poliitikot näyttävät jo ymmärtäneen. AMK:n vastaavaa tilannetta ei tunnisteta. Pohdittiin, mistä se johtuu ja mitä OAO ja sen jäsenyhdistykset voivat tehdä asian korjaamiseksi. Tehostamme omalta osaltamme toimintaamme, jolla AMK:n ahdinko ja merkitys erityisesti työelämän ja alueiden kehitykselle tulevat tutuksi päättäjille.

OAO:n hallitus vastasi OAJ:n saamaan adressiin, joka koski ammatillisen koulutuksen vuosityöaikaa ja peruskoulun vuosityöaikakokeilua. OAJ:n yleissivistävät opettajat vastasivat omalta osaltaan perusopetuksen vuosityöaikakokeilua koskevaan osaan.  Adressin lähettäjät suhtautuvat erittäin kriittisesti vuosityöaikaan ja haluaisivat mieluiten päästä siitä eroon, jos ongelmia ei saada korjatuksi heti. OAO:n hallitus kertoi adressin lähettäjille, että vuosityöaika oli OAO:n tavoitteena edellisellä neuvottelukierroksella ja että olimme hyväksymässä neuvottelutulosta. Tiedämme, että kehitettävää jäi, ja seuraavilla neuvottelukierroksilla parannuksia yritetään saada sovituksi.

OAO:n hallitus ja valtuustoryhmä kokoustivat Akavatalossa 24.-25.4.2019.

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.10.2020

OAO työvaliokunta 12.10.2020

Tapahtuma | 26.10.2020

OAO hallitus 26.10.2020

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.