Ohita navigaatio

Jatkuvan oppimisen linjausten uudistaminen

Linjaukset jatkuvan oppimisen uudistamiseksi on tehty. Uudistuksessa on tavoitteena jatkuvan oppimisen pitkäjänteinen, systemaattinen kehittäminen työikäisen väestön osaamistason ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Aikuisväestön osaamisen kehittäminen on OAJ:n mielestä ensiarvoisen tärkeää työelämän murroksessa.

Lue lisää OAJ:n sivuilta: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2020/jatkuvan-oppimisen-uudistus-sai-linjaukset–oaj-tutkinto-on-vastaisuudessakin-tarkea-pohja/

Jatkuva oppiminen Opetus- ja kulttuuriministeriö: https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.