Ohita navigaatio

Kotoutumiskoulutusten kilpailutus ja mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen

Taideoppilaitokset harrastusmahdollisuuksien tarjoajina

Hallitusohjelman linjauksen mukaan tavoitteena on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieluisaan, maksuttoman harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Lisäksi vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. OAO:n hallitus linjasi, että harrastusmahdollisuuksien on oltava monipuolisia. OAO vaikuttaa asiaan omalta osaltaan. Poliittisten päättäjien on myös tarkasteltava harrastusmahdollisuuksien tarjontaa laaja-alaisesti.

Kotoutumiskoulutuksen kilpailutus ja koulutuksen laatu

OAO:n hallitus on huolissaan kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksen aiheuttamasta tilanteesta. Vakiintuneet koulutuksen järjestäjät eivät pysty enää lähtemään mukaan kilpailutukseen, koska kriteerinä on lähes pelkästään hinta, eikä koulutuksen laatu. Kotoutumiskoulutuksen käyneitten opiskelijoiden kielitaito on heikko ja siksi heillä on vaikeuksia tulevissa opinnoissaan. OAO esittää, että OAJ selvittää yhdessä viranomaisten kanssa kevään 2020 kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksen toteuttamisen vaikutukset koulutuksen laatuun.

Peruskoulun käsityönopetus ja ammatillinen koulutus

OAO hallitus pohti, miten se voi vaikuttaa peruskoulun käsityönopetuksen palauttamiseksi sellaiseksi oppiaineeksi, joka rakentaa pohjaa ammatilliseen koulutukseen ja työelämäosaamiseen.

OAO:n hallitus kokousti 15.1.2020.

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.10.2020

OAO työvaliokunta 12.10.2020

Tapahtuma | 26.10.2020

OAO hallitus 26.10.2020

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.