Ohita navigaatio

Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat KEA ry

Toiminnan tavoitteet

Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat KEA ry on nuori, mutta kovaa vauhtia kasvava jäsenjärjestö. Jäseniä meillä on tällä hetkellä reilu sata. Tarkoituksenamme on toimia valtakunnallisena yhteenliittymänä ja valvoa jäsenten ammatillisia, yleisiä yhteiskunnallisia sekä koulutuksellisia etuja. KEA ry kehittää koulutuksen asiantuntijuutta, esimiestyötä sekä johtamista ja edustaa jäseniään. Tarkoituksenamme on myös edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota laadukkaita jäsenetuja niin ammatillisen kehittymisen kuin edunvalvonnan osalta.

Pidämme OAJ:n edunvalvonnassa aktiivisesti esillä koulutuksen esimiesten ja asiantuntijoiden erityistarpeita. Vaikutamme OAJ:n päätöksentekoon sekä OAJ:n ammatilliset opettajat OAO ry:n kautta, että itsenäisesti käytävillä neuvotteluilla OAJ:n johdon kanssa. Vaikuttamistyötä tehdään poliittisiin päättäjiin ja muihin sidosryhmiin päin.

Toimintaperiaatteet

Tarkoituksensa edistämiseksi KEA huolehtii jäsenistönsä edunvalvonnasta mm. tehden esityksiä ja antaen lausuntoja, aktivoi jäsenistöä yhdistystoimintaan sekä tarjoaa mahdollisuutta verkostoitua. Lisäksi kannustamme jäsenistöä hankkimaan tietoa edunvalvontaan liittyvistä asioista ja tarjoamme koulutusta ja virkistystoimintaa. Ylläpidämme yhdistyksen verkkosivuja ja toimimme aktiivisesti somessa.

Hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä ja heidän varajäsenensä. Tällä hetkellä puheenjohtajana toimii Katri Tuomainen ja  varapuheenjohtajana Jukka Pitkänen. Hallituskausi on kaksi vuotta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Jäsenistöä tiedotetaan hallituksen päätöksistä sähköisessä jäsenkirjeessä neljä kertaa vuodessa.

Puheenjohtajana toimii Katri Tuomainen ja varapuheenjohtajana Jukka Pitkänen.

 

 

Puheenjohtaja
Katri Tuomainen

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.10.2020

OAO työvaliokunta 12.10.2020

Tapahtuma | 26.10.2020

OAO hallitus 26.10.2020

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.