Ohita navigaatio

OAJ:n valtuuston neuvottelupäivät ja OAO:n hallituksen kokous

6.-7.10.2022 pidettiin OAJ:n valtuuston neuvottelupäivät ja 10.10.2022 kokoontui OAO:n hallitus Akavatalolle. Neuvottelupäivillä valtuutetut saivat laajan kattauksen asioita, jotka liittyvät valtuustotyöskentelyyn, koulutuspolitiikkaan ja edunvalvontatyöhön. Erityisesti sopimusedunvalvonnan osalta toteutettu ryhmätyöskentelyvaihe sai kiitosta valtuutetuilta.
Oma valtuustoryhmämme kokoontui käsittelemään mm. Akavan puheenjohtajavaalia. Ryhmän kokouksessa käsiteltiin myös laajasti valtuustotyöskentelyn periaatteita. Niiden työstäminen jatkuu OAO:n valtuustoryhmässä 2.11.2022.

OAO:n hallituksen työryhmät käsittelivät AMK-ryhmässä ammattikorkeakoulujen osalta Arenen eduskuntavaalitavoitteita ja heidän uusia aloitteitaan. AVATA-ryhmä keskittyi puolestaan mm. ammatillisen toisen asteen osalta ohjaustyön määrittelyyn, miten tutkinnonosan pienemmät opinnot rahoitetaan sekä sääntelettömän työn käsitteeseen. Kokouksessaan hallitus viimeisteli OAO:n eduskuntavaalitavoitteita esittelevät esitteet. Hioimme omia koulutusastekohtaisia kärkitavoitteita julkaisukuntoon.

OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet on julkaistu 5.10.2022. https://www.oaj.fi/politiikassa/vaalit2023/vaalitavoitteet/

OAO:n hallitus valmisteli myös esitykset piirikokoukselle. Käytännössä tämä tarkoitti OAO:n toimintasuunnitelman käsittelyä, painopisteiden hakemista vuoden 2023 toimintaan sekä niiden tarvitsemia resursseja eli talousarviosta päättämistä.

Kuva OAJ:n neuvottelupäiviltä 6.-7.10.2022 Akavatalolla.

Tapahtumat

Tapahtuma | 30.5.2024

OAO TVK 30.5.2024

Tapahtuma | 6.6.2024

OAO hallitus 3.6.2024

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.