Ohita navigaatio

OAO:n hallituksen kokous 19.1.2021 ja työryhmät

OAO:n hallitus kokousti 19.1. etänä ja OAO:n työryhmissä kommentoitiin ja täydennettiin koulutuspoliittisen selonteon lausunnon tekstejä.

Avata-ryhmässä kuultiin Tuovi Mannisen esitys jatkuvasta oppimisesta sekä Nina Lahtisen ja Inkeri Toikan esitys oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanosta.

OAO:n hallituksen kokouksessa kuultiin Heikki Pölösen pitämä esitys Opettajuuden arvostushankkeesta. OAJ on käynnistänyt tänä vuonna suuren hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajuuden arvostusta. Viime vuoden lopulla hankkeen suunnitteluun osallistettiin laajasti jäseniä. Nyt tammikuussa osallistetaan vielä OAJ-aktiiveja kampanjatekojen ideointiin. Hanke on tarkoitus lanseerata näyttävästi maaliskuussa 2021, ja hankkeen aikana pyritään tuomaan kaikilla koulutusasteilla tehtävää työtä tutummaksi suurelle yleisölle sekä vahvistaa jäsenten ammattiylpeyttä. Lisää Opettajuuden arvostushankkeesta: https://www.oaj.fi/arvostus

Lisäksi keskusteltiin opettajien tekijänoikeuksista. JUKOn sivuilla on lisätietoa asiasta: https://www.juko.fi/ajankohtaista/opetusmateriaalien-tekijanoikeudet-kuuluvat-tutkijoille-ja-opettajille/

Voimia lumiseen talveen!

Tapahtumat

Tapahtuma | 21.4.2021

OAO hallitus 21.-22.4.2021

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.