Ohita navigaatio

OAO:n toiminnan kehittäminen ja piirikokouksen ajankohta

OAO:n hallitus ja valtuustoryhmä kokousti kaksi päivää koronatilanteen mukaisesti etänä huhtikuun loppupuolella. Keskeisiksi asioiksi kokouksissa nousivat OAO:n toiminnan ja rakenteen kehittäminen sekä piirikokouksen siirtäminen.

OAJ:n järjestön kehittämishanke ja OAO:n toiminnan kehittäminen siinä yhteydessä puhuttivat hallitusta ja valtuustoryhmää. Yhteistä näkemystä kehittämisestä ei ole. Osa olisi valmis rakentamaan OAO:n toimintaa yhden yhteisen OAO:n varaan. Osa pitää valtakunnallisia yhdistyksiä elintärkeinä. Jäsenet ovat kuitenkin ilmaisseet OAJ:n kyselyissä selvästi, että nykyinen järjestörakenne on liian monimutkainen ja moniportainen. Jotain on tehtävä. Myös suoria vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä.

OAO:n piirikokous päätettiin siirtää OAJ:n valtuuston kokouksen siirtyessä uuteen ajankohtaan korona-viruksen vuoksi. Valtuuston kokous pidetään 17.-19.8.2020. Piirikokous pidetään valtuuston ensimmäisenä päivänä 17.8. klo 14.30. Toiminnassa oleva hallitus ja puheenjohtaja jatkavat työskentelyään uuden hallituksen valintakuukauden loppuun. OAO:n hallitus päätti, että toimikautta on hyvä jatkaa syyskuun loppuun.

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.