Ohita navigaatio

Rentouttavaa kesää!

OAO:n hallitus piti kevätkauden viimeisen kokouksensa Akavatalossa 6.6.2019. Kokouksessa keskusteltiin uudesta hallitusohjelmasta ja sen OAO:n kenttää koskevista kirjauksista. Todettiin, että hallitusohjelmassa on monia positiivisia linjauksia ja rahoituksen lisäysesityksiä. Monta kohtaa on kuitenkin vielä sanottu melko väljästi ja rahoitus puuttuu. Vaikuttamistoimintaa siis tarvitaan edelleen, että positiiviset lupaukset muuttuvat käytännön toimiksi. Hallitus päätti koota hallitusohjelmasta erityisesti OAO:ta koskevat linjaukset, joita seurataan ja joihin vaikutetaan erityisen voimakkaasti.

Hallitus sai selostuksen ammatillisen koulutuksen vuosityöajan toteutumisen nykytilanteesta neuvottelujohtaja Petri Lindroosilta ja työmarkkina-asiamies Markku Perttuselta. OAJ:n vuosityöaikaan siirtyneille opettajille tekemän kyselyn vastauksia analysoitiin ja pohdittiin, miten kenttää voidaan auttaa niin, että sopimuksia sovelletaan oikein ja että järjestelmään siirtymässä olevat pystyvät hyödyntämään jo vuosityöajassa olevien kokemuksia.

OAO:n hallitus analysoi alueyhdistyksiltä kevään aikana saatua palautetta. Hallitus valmistelee ja lähettää vastaukset palautteeseen alueyhdistyksille alkusyksystä. Hallitus on ottanut jo myös vinkkejä palautteesta omaan toimintaansa. Hallitus tehostaa vuoropuhelua alueyhdistysten kanssa.

Hallitus toivottaa rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille OAJ:n jäsenille!

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.10.2020

OAO työvaliokunta 12.10.2020

Tapahtuma | 26.10.2020

OAO hallitus 26.10.2020

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.