Ohita navigaatio

Suomen musiikinopettajien liitto, SMOL ry

Suomen musiikinopettajien liitto, SMOL ry, perustettiin 13.1.1925. Liiton nimenä oli aluksi Suomen Musiikkipedagogien liitto. Liiton jäsenmäärä kasvoi 1963 Musiikkiopistojen Opettajain Liitto ry:n liittyessä SMOL:oon. Järjestäytyminen eteni 1972 SMOL:n liittyessä AKAVA:an ja edelleen vuonna 1988 OAJ:öön.

Liitto kuuluu jäsenenä OAJ:n Ammatilliset opettajat – OAO ry:een. OAJ:n järjestörakenteessa SMOL on osa OAJ:n Ammatilliset opettajat OAO-piiriä.

SMOL muodostuu oppilaitoskohtaisista opettajayhdistyksistä, A- tai B- mallisten paikallisyhdistysten musiikkioppilaitoksissa toimivista jäsenistä sekä henkilöjäsenistä.

SMOL:n jäsenmäärä oli vuoden 2019 alussa hiukan alle 2600 henkeä ja jäsenistöstä yli 35% oli tuntiopettajia. Tuntiopettajajäsenistä noin kolmasosa on sivutoimisia. Jäsenistö on naisvaltainen ja sen suurimmat ikäryhmät ovat 35-44- ja 45-54-vuotiaat.  SMOL:n jäsenten edustamat työehtojen sopimusalat ovat OVTES, AVAINTA ja SIVISTA.

Liiton tarkoituksena on kulttuurin ja taiteen opetusalan valtakunnallisen liittona valvoa jäsenistönsä etua, edustaa jäsenistöä näitä yhteisesti koskevissa kysymyksissä, tukea ja kehittää jäsenyhdistystensä toimintaa sekä kehittää jäsenistönsä ammatillisia ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia. Liiton tavoitteena on myös edistää työhyvinvointia ja -turvallisuutta edustamallaan opetusalalla.

SMOL:n sääntömääräisiä kokouksia on vuosittain kaksi, kevät- ja syysliittokokous. Liittokokousten lisäksi on jäsenistön koulutustapahtumaksi järjestetty jäsenseminaari joka toinen vuosi. SMOL:n hallinnosta vastaa yhdeksänhenkinen hallitus; puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä. Liiton sihteerinä Akavatalossa toimii vky-palveluiden toimesta Minna Sarssi-Kaunisto

Kuntatalouden tiukkuus näkyy myös taiteen perusopetuksen rahoituksessa – musiikkioppilaitosten virka- ja toimirakenne rapautuu, vapautuvia vakansseja ei useinkaan täytetä, vaan vapautuvat tehtävät hoidetaan tuntiopettajien voimin. SMOL:n jäsenten työttömyysprosentti olikin OAJ:n jäsenryhmistä toiseksi korkein AKOL:n jälkeen, vuonna 2018 14,1%. Myös ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen toisen asteen rahoitusleikkaukset ovat vaikuttaneet jäsenten työllisyyteen. Tiukkeneva musiikkialan rahoitus on johtanut siihen, että SMOL:n edustettaville on tyypillistä osa-aikaisuus, sivutoimisuus, yhteispäätoimisuus sekä yhdistelmätoimet ja -virat, ns. ”tilkkutäkkitoimeentulo”.

Jäsenten muuttuneet, uudentyyppiset työnkuvat ja työsuhteet tekevät edunvalvonnasta haasteellista.

SMOLin  puheenjohtajana toimii Anna Hoffrén (Kuopion konservatorio) ja varapuheenjohtajina Tuire Arpalahti (Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto) ja Hanna-Maija Aarnio (Metropolia).

Anna Hoffrén, puheenjohtaja

smol.oaj.fi

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.10.2020

OAO työvaliokunta 12.10.2020

Tapahtuma | 26.10.2020

OAO hallitus 26.10.2020

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.