Ohita navigaatio

Tavoitteita ja linjauksia

OAO priorisoi jo aikaisemmin OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista omat tavoitteensa.  Hallitus esittää OAO:n piirikokoukselle, että eduskuntavaalitavoitteita hyödynnetään hiukan täydennettynä koko tuleva hallituskausi OAO:n koulutuspoliittisina tavoitteina kaikessa vaikuttamistoiminnassa. Löydät eduskuntavaalitavoitteet  OAO:n nettisivuilta.

OAO:n hallitus, ja erityisesti sen AMK-työryhmä, vaikuttavat omalta osaltaan OAJ:n tiede- ja innovaatiopoliittisten linjausten valmisteluun. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ovat työelämän ja alueitten kehittämiselle ja kehittymiselle elintärkeitä. OAO:n tehtävä on varmistaa, että se näkyy linjauksissa.

OAO:n hallitus kokousti 12.3.

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.10.2020

OAO työvaliokunta 12.10.2020

Tapahtuma | 26.10.2020

OAO hallitus 26.10.2020

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.