Ohita navigaatio

TOOL ry – tekniikan ja liikenteen koulutusalan ammattilaisten asialla

Toiminnan tavoitteet

Tekniikan ja liikenteen koulutusalan ammattijärjestö TOOL ry:llä on noin tuhat jäsentä. Pääosin jäsenistömme koostuu diplomi-insinööreistä, matemaatikoista ja fyysikoista, mutta onpa mukana muun muassa merikapteeneitakin. Tarkoituksenamme on edistää ammattikorkeakouluissa tekniikan ja liikenteen alalla toimivien henkilöiden taloudellisia, koulutuksellisia ja sosiaalisia tavoitteita. Viimeksi mainittu toteutuu siinä, että toimimme ympäri Suomea sijaitsevien jäsenyhdistystemme yhdyssiteenä. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota jäsenilleen laadukkaita jäsenetuja niin ammatillisen kehittymisen kuin edunvalvonnankin osalta.

Pidämme OAJ:n edunvalvonnassa aktiivisesti esillä tekniikan ja liikenteen koulutusalan erityistarpeita. Vaikutamme OAJ:n päätöksentekoon sekä OAJ:n ammatilliset opettajat OAO ry:n kautta että itsenäisesti käytävillä neuvotteluilla OAJ:n johdon kanssa. Toimimme myös yleisemmin aktiivisena koulutuspoliittisena vaikuttajana entistä laadukkaamman insinöörikoulutuksen puolesta. Vaikuttamistyötä tehdään poliittisiin päättäjiin, yritysmaailmaan ja muihin relevantteihin sidosryhmiin päin.

Toimintaperiaatteet

Ylintä päätösvaltaa käyttää liitossamme valtuusto. Kukin jäsenyhdistys nimeää kokouksessaan liiton valtuustoon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhden jäsenen ja varajäsenen. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, joka on vastuussa toiminnastaan valtuustolle. Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi muuta jäsentä ja heidän varajäsenensä. Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet valitsee valtuuston syyskokous aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä puheenjohtajana toimii Jarno Varteva, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Esa Salmikangas ja toisena varapuheenjohtajana Leif Östman. Varsinaisten hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimiaika saa olla yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta eli kolme kautta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Jäsenistöä tiedotetaan hallituksen päätöksistä ja linjauksista Toolilainen-lehdessä ja sähköisessä jäsenkirjeessä.

Paikallisella tasolla toimivissa jäsenyhdistyksissämme järjestetään koulutuksia, vierailukäyntejä ammatillisesti kiinnostaviin kohteisiin ja virkistystoimintaa. TOOLin toimistolla Helsingin Akavatalolla työskentelee kaksi osa-aikaista työntekijää. Toimistosihteeri huolehtii talouspuolen hallinnoinnista kuten kirjanpidon valmistelusta ja jäsenmaksuperinnästä. Järjestösihteeri puolestaan vastaa kokousten, sidosryhmätapaamisten ja muiden tilaisuuksien järjestelyistä ja laatii niistä pöytäkirjat. Hän myös huolehtii tiedottamisesta ja vastaa jäseniltä tuleviin tiedusteluihin.

 

TOOL ry:n puheenjohtajana toimii Jarno Varteva, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Esa Salmikangas ja toisena varapuheenjohtajana Leif Östman.

Jarno Varteva, puheenjohtaja

tool.fi

 

 

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 12.10.2020

OAO työvaliokunta 12.10.2020

Tapahtuma | 26.10.2020

OAO hallitus 26.10.2020

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.