Ohita navigaatio

Järjestötehtävät - jäsenkunnan etujen ajamista vai oman edun tavoittelua?

Olen yrittänyt seurata ja osallistua vuosityöaikaa koskevaan keskusteluun sekä jäsenten kanssa erilaissa tilaisuuksissa että somessa. Kasvokkain käydyt keskustelut ovat pääasiassa rakentavia, toisinaan toki kriittisiä, mutta tulevaisuuteen tähtääviä. Paljon on kysymyksiä ja toisissa taloissa myös isoja ongelmia, mutta niitä yritetään ratkoa yhdessä. OAJ teki luottamusmiesten kautta kyselyn jokaiselle vuosityöaikaan siirtyneelle jäsenelle. Tuloksia aletaan juuri analysoida.

Olen osallistunut myös facebookissa vuosityöaikakeskusteluun ja kertonut, miten tavoitteet asetetaan ja missä toimintaympäristössä edunvalvontaa tehdään. Vaikka kiihkeimmät keskustelijat eivät halua kuunnella perusteluja, toivon, että maltillisemmat asian seuraajat saavat myös muuta informaatiota asiasta kuin pelkän teilauksen.

Toisinaan tuntuu siltä, että erityisesti kovimmilla arvostelijoilla ei ole realistista kuvaa siitä missä maailmassa vaikuttamis- ja neuvottelutoimintaa tehdään tai miten koulumaailma on muuttunut ja on edelleen muuttumassa. Sen kertomisessa OAJ:ssa olemme selvästi epäonnistuneet.

Tärkeä osa OAJ:n edunvalvontaa on koulutuspoliittinen vaikuttaminen, vaikka osa opettajista on sitä mieltä, että pitäisi keskittyä vain palkkapolitiikkaan. Koulutuspolitiikalla kuitenkin luodaan toimintaedellytykset oppilaitoksille: millaista lainsäädäntöä toteutetaan ja paljonko rahaa on käytettävissä toimintaan ja myös palkkoihin. Reformilainsäädännön tavoitteet maan hallitus kirjasi hallitusohjelmaan vuonna 2015 ja samaan paperiin kirjattiin myös valtion säästötavoitteet. Ne tarkoittivat rahoitusleikkauksia erityisesti ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeakouluista. OAJ on vastustanut kaiken aikaa rahoituksen heikennyksiä, mutta niistä päättäjien ei tarvitse neuvotella kenenkään kanssa, emmekä onnistuneet torjumaan leikkauksia.

Kriitikot epäilevät, että OAJ yllätettiin ammatillisen koulutuksen reformissa housut kintuissa. Ei yllätetty. Meillä oli oma esitys reformin toteuttamiseen ennen lainsäädännön valmistelun aloittamista. Lainsäädäntöön pystyttiin myös vaikuttamaan suunnitelman suuntaisesti. Opettajan asema parani lainsäädännössä alkuperäisistä esityksistä merkittävästi. Rahoitusleikkaukset samaan aikaan reformin kanssa tekivät reformin asiallisen toteuttamisen lähes mahdottomaksi.

Kun ammatilliset opettajat asettivat edelliselle neuvottelukierrokselle tavoitteita vuonna 2017, tiedettiin, että ammatillisen koulutuksen reformi toteutuu 2018 vuoden alusta ja sopimukset tulevat voimaan muutaman kuukauden päästä siitä. Tiedettiin, että nuorten ja aikuisten lainsäädännöt yhdistyvät yhdeksi. Tiedettiin myös, että reformin tavoitteena on siirtää koulutuksen toteutusta entistä enemmän työpaikoille. Silloin myös tiedettiin, että oppilaitosten rahoitus heikkenee paljon. OAJ:n tavoite oli ja on, että opettajan työt eivät siirry muulle henkilöstölle ja että kaikki mitä opettaja työssään tekee, on palkanmaksun perusteena.  Arvioimme, etteivät vanhat järjestelmät vastaa uudistuksen haasteisiin.  Tavoitteena oli myös yhtenäistää palvelussuhteen ehdot, koska muuten samaa työtä tehtäisiin kovin erilaisilla työajoilla ja palkoilla. Ammatillisia opettajia edustavat yhdistykset ja niitä edustava OAJ:n Ammatilliset Opettajat asettivat tavoitteeksi vuosityöajan saamisen sopimuksiin, vaikka kokeilut olivat alkuvaiheessa. Arvioimme, että seuraavaan sopimuskierrokseen, kevääseen 2020, odottaminen olisi opettajien kannalta vaarallisempaa kuin vuosityöaikasopimuksen neuvotteleminen nyt.

Tavoitteeksi asetettiin, että mukaan saadaan myös aikuiskoulutuksen opettajat ja opot, jotka olivat jääneet kokeilusopimuksen ulkopuolelle. Arvioimme, että jos noita ryhmiä ei saada alusta asti sopimukseen, on heidän mukaan saanti myöhemmin erittäin vaikeaa. Tiedän ja ymmärrän, ettei tulos tyydytä näitä ryhmiä. Sopimusta on siis kehitettävä tulevilla kierroksilla. Myös muuta korjattavaa sopimukseen jäi, mutta edelleen olen sitä mieltä, että tässäkin muodossa sopimus oli parempi hyväksyä kuin hylätä ja jäädä vanhoihin sopimuksiin. Kaikilta ammatillisia opettajia edustavilta ryhmiltä kysyttiin säännöllisesti myös neuvottelujen aikana, mikä on hyväksyttävissä ja mikä ei.

Somessa osa keskustelijoista antaa ymmärtää, että tällä hetkellä päättäjinä ja asioita valmistelijoina olevat ajavat pääasiassa omaa etuaan tai ovat työnantajajärjestöjen käsikassaroina neuvotteluissa. Todetaan melko suoraan, että haluamme tieten tahtoen tehdä jäsenkuntaa vahingoittavia sopimuksia. En voi käsittää, miksi jollain meistä olisi tällaisia tavoitteita. Näin ei todellakaan ole. Erityisen rankkaa ja usein asiatonta arvostelua somessa saavat puheenjohtajamme Olli Luukkainen ja toimiston asiantuntijamme.

Kun on yrittänyt työskennellä luottamusmiehenä, asioiden valmistelijana ja päättäjänä parhaan kykynsä mukaan sen eteen, että opettajien ja erityisesti ammatillisten opettajien asema pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin siinä toimintaympäristössä, jossa kulloinkin ollaan, tuntuu somessa käyty keskustelu toisinaan kohtuuttomalta. Varmasti tekemisessämme on kehitettävää, mutta en tunnista somessa kuvattua toimintaa. Erityisen pahoillani olen puheenjohtajan ja toimiston asiantuntijoitten puolesta.  He toimivat OAJ:ssa yhdessä asetettujen linjausten ja tavoitteiden mukaisesti.

 

Päivi Koppanen
puheenjohtaja
OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO

Tapahtumat

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.