Ohita navigaatio

Hallituksen huhtikuun kokous ja OAO tiedote 4-24

OAO:n hallituksen vuoden neljäs kokous oli 15.4.2024. Oheisessa tiedotteessa on yhteenveto käsitellyistä aiheista.

Tiedote julkaistaan päivänä, jossa yksityisen opetusalan sopimusneuvottelut ovat päätyneet hakaukseen ja osa sopimuksen oppilaitoksista on lakon piirissä. Sivistysala ry:n tiedotteista voi lukea, että arvostus opetustyötä kohtaan ei ole kummoinenkaan. Yhtälailla ammatilliseen koulutukseen toteutettavat säästötoimet pöyristyttävät.

Seuraavassa valtuuston kokouksessa valitaan uusi OAJ:n hallitus. OAO on osaltaan käynnistänyt vaaliohjeen mukaisen esityksen valmistelun valtuuston vaalivaliokunnalle. Esitys tulee käsitellyksi VK-yhdistysten, OAO hallituksen ja meidän valtuustoryhmämme toimesta mahdollisimman kattavan ja toimivan edustuksen tuottamiseksi rajallisille hallituspaikoille.

On tärkeää, että eri toimijat käyvät keskenään vuoropuhelua valinnoista ja ehdotusten sisällöistä. Minun havaintojeni mukaan VK-yhdistystemme yhteistyö on ollut tällä kaudella hyvää, laadukasta, luottamusta herättävää ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunutta.

Kiitän tässä yhteydessä VK-yhdistysten hallituksia, puheenjohtajia ja omaa OAO:n hallitustamme sekä valtuustoryhmäämme tavoitteellisesta ja toisia kunnioittavasta työskentelykulttuurista.

Terveisin

Lauri Hietalahti

OAO tiedote 4-24

Tapahtumat

Yhdistyksemme

OAO on kaikkien ammatillisten
opettajien asialla.